Czym zajmuje się topografia i geodezja?

Topografia jest szerokim terminem opisującym szczegółowe badanie powierzchni Ziemi.

Obejmuje to zmiany powierzchni, takie jak góry i doliny, a także cechy, takie jak rzeki i drogi. Może również obejmować powierzchnię innych planet, księżyca, asteroid i meteorów. Topografia jest ściśle powiązana z praktyką geodezyjną, czyli praktyką określania i rejestrowania położenia punktów względem siebie. Samo słowo topografia pochodzi od greckiego „topo”, oznaczającego miejsce i „graphia”, oznaczającego pisać lub rejestrować. Niektóre z pierwszych znanych badań topograficznych zostały przeprowadzone przez wojsko brytyjskie pod koniec XVIII wieku. W Stanach Zjednoczonych najwcześniejsze szczegółowe badania zostały przeprowadzone podczas wojny 1812 r. Przez Biuro Topograficzne Armii. W XX wieku mapowanie topograficzne stało się bardziej złożone i precyzyjne dzięki wynalezieniu takich instrumentów, jak teodolity i niwelatory automatyczne. Ostatnio rozwój świata cyfrowego, takiego jak system informacji geograficznej, umożliwił tworzenie coraz bardziej złożonych map topograficznych. Współczesna topografia zajmuje się pomiarem i rejestracją kontury wysokości, tworząc trójwymiarową reprezentację powierzchni ziemi. Szereg punktów jest wybieranych i mierzonych pod względem ich współrzędnych poziomych, takich jak szerokość i długość geograficzna, oraz ich pozycji pionowej pod względem wysokości. Zapisane w serii punkty tworzą linie konturów, które pokazują stopniowe zmiany terenu. Podobne zadanie pełni geodeta, który zajmuje się podobnymi problemami, ale jednak lokalnie.

Przykładowo przed rozpoczęciem prac budowlanych sprawdza granice działki, granice, wielkość.

Jest to bardzo ważne aby można było podjąć następnie decyzję o umiejscowieniu budynku. W zależności od rodzaju budowli należy zachować odległość kilku metrów od granicy działki budowlanej. Geodeta będzie mógł wytyczyć miejsce pod fundamenty, a następnie po wybudowaniu może sprawdzić czy został on zbudowany zgodnie z planami. Zatem kiedy będziemy zaczynali budowę warto wcześniej znaleźć firmę świadczącą usługi geodezyjne Nowy Targ.