Czy należy obawiać się wizyty komornika?

Czy powinniśmy obawiać się wizyty komornika? Z jakiego powodu dochodzi zazwyczaj do takiego spotkania? Oczywiście komornik odwiedzi nas wtedy, jeżeli posiadamy pewne zobowiązania jakich nie regulowaliśmy w wyznaczonym do tego terminie, jednocześnie dysponujemy majątkiem który będzie on mógł niestety zająć.

Jednak tutaj ma on ograniczone możliwości, choć z drugiej strony pod licytację może być przeznaczone mieszkanie, ziemia, samochód jeżeli nie stanowi on narzędzia pracy, rzeczy wartościowe oraz biżuteria, wszelkie akcje czy też inny określony w ustawie majątek. Pewnie, że komornik działała na podstawie ustawy, zatem w żaden sposób nie dochodzi tutaj do złamania prawa, a należy to do jego obowiązków, różnorodnych zadań jakie realizuje w ramach swojej pracy. Warto więc zdawać sobie też sprawę, jakie uprawnienia czy też określone kompetencje oraz prawne możliwości, posiada ktoś taki jak komornik, ewentualnie wyprzedzić jego wizytę zjawiając się u niego. Nie jest niczym dziwnym, przeanalizowanie naszej sytuacji, i chociażby wstrzymanie egzekucji komorniczej, w momencie gdy ustalone zostaną warunki spłaty zobowiązania, lub rozłożone zostanie ono na raty. Dlatego jeżeli otrzymaliśmy pierwsze pismo z kancelarii komorniczej, to pamiętajmy by na nie odpowiedzieć a także mieć na uwadze, próbę zawarcia ugody. Będzie to dla nas dużo bardziej korzystniejsze rozwiązanie, niż pogodzenie się z egzekucją komorniczą, czego możemy być pewni.

Czy należy obawiać się wizyty komornika?

W których momentach kancelaria komornicza, jest w stanie nam pomóc

Wiele osób jest zupełnie nieświadoma tego, że kancelaria komornicza jest w stanie pomóc także dłużnikom, poprzez wspomniane rozłożenie posiadanego przez nich zadłużenia, na korzystne w zakresie możliwości finansowych raty. Zamierza jednak ona skupić się na tym, aby potencjalni wierzyciele mogli odzyskać swoje pieniądze, co oferuje kancelaria komornicza jaką znajdziemy pod adresem kancelaria komornicza warszawa, który pozwala na bliższe zapoznanie się nie tylko z ich ofertą, ale też dokładnie przeanalizowanie tego, co należy do zadań czy obowiązków samego komornika.