Faktoring z regresem i jego zalety

Wybór najkorzystniejszej formy finansowania faktur może nie być łatwy.

Wśród wielu dostępnych możliwości można wymienić faktoring z regresem, zwany inaczej faktoringiem niepełnym. Firma (faktorant) uzyskuje od faktora środki pieniężne w zamian za cesję faktur z odroczonym terminem płatności, które zostały wystawione odbiorcom. W poszukiwaniu odpowiedniego sposobu finansowania warto rozważyć opcję faktoringu z regresem

 

Faktoring z regresem i jego zalety

Czym jest faktoring z regresem?

W procesie finansowania faktur przy zastosowaniu faktoringu z regresem firma faktoringowa nie przejmuje ryzyka niewypłacalności płatnika faktoringowego. W sytuacji, gdy płatnik faktury nie wywiązał się z obowiązku zapłaty, faktor ma prawo domagać się zwrotu od faktoranta z regresem wypłaconej mu kwoty wraz z odsetkami faktoringowymi. Można rozróżnić dwa rodzaje faktoringu z regresem:

  • faktoring jawny, kiedy kontrahent (płatnik) zostaje powiadomiony o przeniesieniu prawa do zapłaty na faktora;

 

  • faktoring cichy (niejawny, tajny, ukryty), kiedy kontrahent (płatnik) nie jest informowany o zawarciu umowy faktoringu i dokonuje zapłaty za fakturę na rachunek faktoranta, czyli firmy wystawiającej fakturę. Wówczas to faktorant ma obowiązek zwrotu pieniędzy faktorowi w określonym czasie.

Cichy faktoring z regresem niesie ze sobą pewne ryzyko dla faktora. Nie kontaktuje się on z kontrahentem, w związku z tym nie może zweryfikować, czy określona transakcja miała miejsce. Dlatego duży wpływ na przyznanie faktoringu niejawnego ma ocena wypłacalności faktoranta.

Kto powinien skorzystać z faktoringu z regresem?

Z opcji faktoringu niepełnego warto skorzystać, jeśli firma sprzedaje swoje towary lub usługi stałej grupie odbiorców, a faktury wystawia z odroczonym terminem płatności. Dzięki temu można skrócić czas oczekiwania na zapłatę. Faktoring z regresem może być również korzystny dla przedsiębiorców, którzy chcą zwiększyć sprzedaż. Praktyką dość częstą w biznesie jest wymaganie przez dostawców płatności gotówką, lub oferowanie przez nich atrakcyjnych rabatów za szybką płatność. Faktoring niepełny pozwala wówczas na swobodne dysponowanie środkami, dzięki temu przedsiębiorca może skorzystać z takiego rabatu lub zapłacić dostawcy gotówką. Jakie korzyści ma faktoring z regresem? może być korzystny dla firm, które chcą być atrakcyjne dla potencjalnych kontrahentów. Dzięki takiemu rozwiązaniu mogą one udzielać dłuższych terminów płatności.

Zalety faktoringu z regresem

Zachowanie płynności finansowej może być trudne. Klienci mogą zwlekać z opłatami za usługi lub towar. Firmy może się borykać z brakiem gotówki na zakup surowca niezbędnego do produkcji, lub na opłaty bieżące, na przykład podatki. W takiej sytuacji faktoring bez regresu może być znakomitym rozwiązaniem. Do jego zalet można zaliczyć:

  • płynność finansową;

 

  • skrócenie czasu oczekiwania na zapłatę od kontrahentów;

 

  • kontrolę spływu należności, prowadzoną przez faktora;

 

  • brak problemu z bieżącym finansowaniem, co może umożliwić firmie rozwój.

Niewątpliwą zaletą faktoringu z regresem jest również fakt, że faktor może wspomóc faktoranta w odzyskaniu niezapłaconych należności poprzez wezwania do zapłaty wysyłane kontrahentowi. Firma faktoringowa może również przeprowadzić weryfikację kontrahenta pod względem wiarygodności płatniczej.

Czy warto skorzystać z faktoringu z regresem?

Warto rozważyć skorzystanie z tej opcji finansowania, ponieważ może być ona dobrym rozwiązaniem dla przedsiębiorców wystawiających faktury z odroczonym terminem płatności dla stałych klientów. Dzięki temu gospodarowanie środkami pieniężnymi może być łatwiejsze.