Analiza biznesowa w IT

Analiza biznesowa w IT to obliczanie opłacalności różnego rodzaju przedsięwzięć.

Proces obejmuje odpowiednie planowanie czasu i wydatków w przypadku realizacji systemów komputerowych, które obejmują sprzęt komputerowy, ale także oprogramowanie i nowoczesne technologie. Szybko zmieniające się nowości na rynku powodują, że wybór strategii będzie bardzo ważny. Przykładowo w przypadku tworzenia oprogramowania należy sprawdzić ile osób będzie trzeba zaangażować do realizacji danego projektu, wówczas będziemy mieli jeden z elementów na podstawie którego będziemy mogli określić dokładne koszty oprogramowania. Oczywiście należy brać pod uwagę wszystkie czynniki, zatem znajdą się w tym także takie elementy jak koszty wynajęcia biura, czy też zkup nowego oprogramowania koniecznego do realizacji projektu. Oczywiście należy wszystko sprawdzić, i porozmawiać z osobami, które będą tworzyły projekt. Czasem może się także zdarzyć że w umowie będą określone kary umowne, dlatego też należy brać to pod uwagę. Analiza jest złożoną diagnostyką, zaprojektowaną do badania każdego oprogramowania. Najlepszą praktyką jest przydzielenie konsultantów i programistów do projektu.

Ci głęboko angażują się w projekt, przeprowadzając bardzo szczegółową analizę procesów rozwoju po stronie klienta.

Niezależnie od wielkości konkretnej firmy, można podzielić proces analizy IT na następujące elementy: analiza stosu technologii, uruchamianie recenzji kodu, sprawdzanie testów, studiowanie zarządzania projektami, dbanie o zarządzanie zespołem. Z pewnością analiza biznesowa w IT jest bardzo istotnym procesem. Wskazywanie problemów na każdym etapie prowadzi do sformułowania ram audytu i jego programu. Wiarygodny, dobrze przeprowadzony proces analizy spowoduje pełną dokumentację audytu i raport. Z pewnością wiele firm przeprowadza tego rodzaju analizy, dzięki nim można dowiedzieć się jaki budżet powinniśmy przedstawić kontrahentowi. Należy także znać czas realizacji, aby mieć wszystko pod kontrolą.