Konflikt zbrojny na Ukrainie

Wojna na Ukrainie rozpoczęła się od zbrojnej agresji Rosji w lutym 2014 roku, wówczas zajęte zostały obszary południowo-wschodnie, prowadzone były tam bezpośrednie działania militarne.

Na terytorium Donbasu utworzono Ługańską Republikę Ludową oraz Doniecką Republikę Ludową, które nie zostały uznane na arenie międzynarodowej. 21 lutego 2022 roku Rosja uznała niepodległość republik separatystycznych.

Konflikt zbrojny na Ukrainie

Skutki wojny na Ukrainie

24 lutego 2022 roku siły zbrojnej Rosji dokonały inwazji na tereny Ukrainy, rozpoczęły się regularne walki z użyciem sił pancernych oraz lotnictwa. W sierpniu 2022 wojska ukraińskie rozpoczęły kontrofensywę przeciwko siłom rosyjskim, odbierając duże terytorium w okolicach Charkowa. Od tamtego czasu toczą się zaciekłe boje na wschodzie oraz południu Ukrainy. Ukraina może liczyć na pomoc krajów NATO, które dostarczają pomoc wojskową, dostarczana jest także duża pomoc humanitarna dla uchodźców oraz osób poszkodowanych przez działania wojenne.

Po ataku na Ukrainę wiele firm zachodnich wycofało się z Rosji, nałożone zostały również sankcje. Restrykcje dotyczące sektora bankowego oraz energetycznego, wpłynęły one na przedsiębiorstwa rosyjskie, zostało zawieszone finansowanie przez Europejski Bank Inwestycyjny nowych projektów realizowanych na terenie Federacji Rosyjskiej. Sankcje w dużej mierze dotyczą prowadzenia handlu przy pomocy rozliczania się w takich walutach jak euro, dolar oraz funt. Wprowadzone zostały regulacje, które utrudniają działalności rosyjskiego Banku Centralnego oraz zamknięto przestrzeń powietrzną dla rosyjskich samolotów. Sankcje w dużej mierze dotyczą eksportu nowoczesnych technologii, elektroniki, podzespołów wykorzystywanych masowo w produkcji.

Na liście podmiotów objętych sankcjami są banki, firmy z sektora obronnego, lotnictwa, sektora stoczniowego czy też budowy maszyn. Konflikt zbrojny spowodował falę uchodźców, dla których znaleziono schronienie na terenie Polski oraz innych krajów Unii Europejskiej. Wojna na Ukrainie spowodowała bardzo duże straty dla gospodarki Ukrainy. Kraje Unii Europejskiej przygotowały pakiety pomocowe, jest to pomoc humanitarna oraz militarna dla walczącej Ukrainy.