Kary za jazdę po pijanemu

Jeśli potrzebujesz porady w sprawie karnej lub potrzebujesz doświadczonego prawnika w sprawie o prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu, powinieneś poszukać dobrego adwokata, który poświęci czas na wyjaśnienie ci tego procesu, wyjaśnienie opcji i możliwych rozwiązań.

Powinien rozwiać twoje obawy i upewnił cię, że masz realistyczne oczekiwania w tej sprawie, oraz zrobić wszystko, aby obronić zarzuty i przywrócić cię do poprzedniego życia. Zrozumienie przepisów i kar związanych z jazdą po pijanemu może pomóc w uniknięciu naruszenia przepisów lub w stosownym postępowaniu, jeśli naruszenie zostało już wydane. Prokuratorzy surowo ścigają kierowców, których zarzuty dotyczą jazdy pod wpływem alkoholu. Dlatego jeśli zostałeś aresztowany z tego powodu, najważniejszą rzeczą do zrobienia jest natychmiastowy kontakt z adwokatem, który zajmuje się takimi sprawami i ma doświadczenie w tej dziedzinie. Adwokat przede wszystkim upewni się, że policja miała uzasadnione podejrzenie do aresztowania cię, że poprawnie wypełniono raporty policyjne i dokumenty sądowe, prawidłowo przeprowadzono testy trzeźwości w terenie, alkomaty działały prawidłowo lub czy przeprowadzone badanie krwi zostało wykonane prawidłowo i zgodnie z przysługującymi ci prawami. Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu to poważne przestępstwo, które może wpłynąć na twoją przyszłość.

Adwokaci twierdzą, że „mogą” zachować prawo jazdy lub obniżyć albo zwolnić z zapłacenia grzywny za jazdę pod wpływem alkoholu.

Kluczem jest słowo „może”. Adwokat może być w stanie obniżyć opłaty lub zachować swoje uprawnienia do kierowania pojazdem, ale nie jest to gwarantowane. Wszystko zależy od tego, czy sprawa zostanie potraktowana jako wykroczenie czy przestępstwo. Jednym z kluczowych czynników decydujących o tym, czy zatrudnienie adwokata będzie dla ciebie dobre, jest znajomość poziomu alkoholu w chwili aresztowania. Jeśli chcesz uzyskać dodatkowe informacje zajrzyj na stronę. Jeśli alkomat zarejestrował 0,2 promila lub więcej, nie ma wątpliwości, że zostaniesz skazany, stracisz prawo jazdy i będziesz musiał zapłacić wszystkie grzywny, opłaty i dodatkowe wydatki związane ze skazaniem za jazdę w stanie nietrzeźwości.