Jakie dokumenty są niezbędne przy sprzedaży auta do skupu?

Wobec trudności, jakie można obecnie napotkać przy samodzielnej sprzedaży samochodu, coraz więcej osób decyduje się na korzystanie z usług skupów aut. Jak wygląda w praktyce procedura zawierania umowy z przedsiębiorstwem tego typu? I jakie dokumenty są do tego potrzebne?

Czym jest skup aut?

Skup aut to firma, nabywająca pojazdy na własny rachunek, z zamiarem ich późniejszej odsprzedaży z zyskiem. W praktyce zakres jej działalności może być różny — przykładowo na stronie, prowadzonej przez renomowany skup aut w Pomorskim, znajdziemy informację, zgodnie z którą podmiot ten zainteresowany jest:

 • autami osobowymi,
 • pojazdami ciężarowymi,
 • motocyklami,
 • quadami.

Oczywiście na rynku tym działają również przedsiębiorstwa bardziej wyspecjalizowane, które skupują jedynie niektóre spośród wymienionych tu typów pojazdów.

Jakie auta można sprzedać do skupu?

Skupy samochodów zainteresowane są pojazdami wszystkich w zasadzie marek. Świetny obraz różnorodności nabywanych przez nie aut może dać lektura zestawienia https://auto-skup24.pl/ostatnio-skupione, opublikowanego przez wspomniane już wcześniej przedsiębiorstwo z województwa pomorskiego. 

Firmy z tej branży chętnie nabywają też pojazdy niesprawne, uszkodzone oraz takie, które nie mogą samodzielnie poruszać się po drodze z powodu braku ważnych badań technicznych

Jak sprzedać samochód do skupu?

Sprzedaż auta do skupu nie jest specjalnie trudna. Jak czytamy na stronie Wypełnij formularz i sprzedaj samochód, pierwszym jej etapem jest zgłoszenie chęci zbycia pojazdu (można dokonać tego elektronicznie). Jeszcze tego samego dnia należy spodziewać się kontaktu ze strony przedstawicieli wybranej firmy. W trakcie rozmowy z nimi właściciel auta jest zwykle proszony o wskazanie daty spotkania, którego celem będą oględziny pojazdu. Już na tym etapie jest też zwykle podawana orientacyjna cena, jaką skup jest gotów zapłacić za samochód.

Oględziny samochodu — jakie dokumenty warto mieć przy sobie?

Celem oględzin auta jest ustalenie ostatecznej ceny pojazdu. Rzutuje na nią przede wszystkim stan techniczny auta, jednak pozycję negocjacyjną jego właściciela może podnieść m.in. okazanie odpowiednich dokumentów. Warto więc przygotować:

 • kartę gwarancyjną;
 • książkę serwisową;
 • faktury i rachunki za wykonane naprawy, przeróbki i prace remontowe.

Oczywiście cena samochodu zależy też często od umiejętności perswazyjnych jego właściciela.

Jakie dokumenty będą potrzebne przy sprzedaży auta do skupu?

Zazwyczaj podpisanie umowy kupna-sprzedaży auta następuje natychmiast po jego oględzinach. Aby jednak doszło ono do skutku, trzeba okazać odpowiednie dokumenty. Należą do nich:

 • dowód rejestracyjny auta;
 • dowód osobisty właściciela pojazdu;
 • pełnomocnictwo do sprzedaży samochodu (jeżeli transakcja jest zawierana przez osobę inną niż właściciel).

Warto również przygotować potwierdzenia dokonania opłat obowiązkowych składek OC.

Sprzedaż do skupu auta firmowego — jakie dokumenty należy okazać?

Powyższe dokumenty potrzebne będą również przy sprzedaży auta firmowego. Ponadto w jego przypadku należy przygotować potwierdzenia:

 • wykupu z leasingu, o ile oczywiście pojazd był wcześniej użytkowany na podstawie takiej umowy;
 • umocowania konkretnej osoby do sprzedaży auta (jeżeli należy ono do spółki).

Warto pamiętać, że rozliczenie sprzedaży samochodu firmowego następuje na podstawie faktury, a płatność ma formę bezgotówkową.