Bezpieczna spedycja materiałów niebezpiecznych

Kiedy chcemy przewieźć jakiś towar z jednego końca Polski na drugi, wówczas, powinniśmy znaleźć firmę oferującą usługi transportowe.

Wówczas w zależności od wielkości przesyłki firma dobierze odpowiedni pojazd. Możemy przetransportować właściwie wszystko, oczywiście również towary niezabezpieczone, jednak w tym przypadku będą obowiązywały nas dodatkowe przepisy.

Bezpieczna spedycja materiałów niebezpiecznych

Oznaczenia pojazdów do transportu materiałów niebezpiecznych

Kiedy przewozimy materiały niebezpieczne powinniśmy zadbać o odpowiednie zabezpieczenie całego transportu, jeżeli jest to cysterna powinniśmy odpowiednio ją napełnić, następnie dopilnować aby została szczelnie zamknięta. Oczywiście niektóre materiały niebezpieczne przewozi się także w różnego rodzaju pojemnikach, beczkach, kontenerach czy kanistrach. Zostaną one ustawione na naczepie samochodu ciężarowego, naturalnie należy je zabezpieczyć w taki sposób aby nie przemieszczały się podczas transportu, można wykorzystać do tego przykładowo pasy transportowe. Warto zwrócić uwagę iż nie muszą być to płyny czy też gazy, często tego rodzaju materiały mogą występować w postaci granulatu, mogą być to różnego rodzaju środki trujące, niebezpieczne dla zdrowia. Mogą być to także środki żrące czy też łatwopalne.

Każdy pojazd który służy do transportu tego rodzaju materiałów powinien posiadać odpowiednie oznaczenia, będzie to przykładowo numer danego materiału czy będzie to ciecz czy też gaz posiada on uniwersalny numer ONZ, który będzie widniał na tabliczce. Oczywiście tabliczki w kolorze pomarańczowym będzie go umieszczali po bokach oraz z tyłu pojazdu, dodatkowo także znajdziemy na nich inne oznaczenia dotyczące bezpieczeństwa.

Każdy kierowca który przewozi tego rodzaju materiały powinien posiadać odpowiednie uprawnienia ADR, czasem wymagane jest tak że uprawnienie klasa 7 adr Łódź jest miastem w którym możemy ukończyć tego rodzaju specjalistyczne szkolenie ADR, po zdaniu egzaminu będzie uprawniało nas ono do transportu tego rodzaju materiałów. Warto zwrócić uwagę iż kierowca powinien posiadać uprawnienia C lub C+E, powinien być to kierowca zawodowy.