Wytyczne kodeksu pracy dla pracowników i pracodawców

W naszym kraju prawo pracy reguluje obowiązki pracowników i pracodawców w różnych obszarach takich jak wymiar godzinowy, pracy, umowa zatrudnienia oraz wiele innych.

Zasadniczo przy pełnym etacie czas pracy wynosi 8 godzin dziennie i średnio 40 godzin tygodniowo przez 4 miesiące. Liczba godzin nadliczbowych nie może przekraczać 150 godzin w roku kalendarzowym. Ważne jest, aby przepis ten miał charakter rozporządzający i mógł zostać zmieniony zarządzeniem o pracę, a w pewnych okolicznościach również umową o pracę. Pracownicy mają prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego, pracownik otrzymuje co miesiąc 1/12 swojego rocznego prawa do urlopu. Prawnie gwarantowany minimalny urlop wynosi 20 dni w roku i wydłuża się do 26 dni, gdy tylko pracownik jest zatrudniony przez ponad 10 lat. Stosunek pracy można rozwiązać za porozumieniem stron, a umowy o pracę na czas określony automatycznie wygasają po upływie terminu. W przypadku terminowego rozwiązania stosunku pracy na czas nieokreślony pracodawca musi odpowiednio wskazać w wypowiedzeniu powód rozwiązania.

Przyczyny wypowiedzenia regulują art. 32-43 Kodeksu pracy, ale nie są one wymienione w polskim Kodeksie pracy.

Okres wypowiedzenia umowy przez pracodawcę zależy od stażu pracy i stażu pracy pracownika. Jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy, okres wypowiedzenia w Polsce wynosi 2 tygodnie. Jeżeli polski pracownik był zatrudniony w polskiej firmie dłużej niż 6 miesięcy, okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc i 3 miesiące w trzecim roku zatrudnienia. Zasadniczo wyróżnia się kilka rodzajów umowy o pracę, może być to umowa na czas próbny, umowa na czas określony, oraz umowa na czas nieokreślony. W przypadku zatrudnienia na czas próbny, umowa może określać czas do 3 miesięcy, w przypadku umowy na czas określony zatrudniony może być na okres nie dłuższy niż 33 miesiące. Najbardziej pożądaną umową przez pracownika jest umowa na czas nieokreślony. Jeżeli pracodawca ma problem ze zrozumieniem niuansów związanych z tymi umowami może przydać mu się adwokat prawo pracy zostanie wówczas wytłumaczone w sposób przejrzysty nie pozostawiający wątpliwości.